Donji grad

Začetak Donjega grada bila su mala naselja koja su se tijekom srednjeg vijeka razvijala ispod Gradeca i Kaptola. Početkom 19. stoljeća na prostoru Donjega grada postojalo je tek nekoliko ulica oko današnjeg glavnog trga – Petrinjska i Gajeva ulica na jugu, Vlaška ulica na istoku i Ilica na zapadu.   Isprva se sav gradski život i dalje odvijao na Gornjem gradu. Tu su bili sjedište bana, gradska vijećnica, kazalište, muzej, škole, trgovine i palače, a Donji grad bio je tek periferija s vrtovima, barama i pašnjacima.  Nakon Velikog potresa 1880. u Donjem gradu niču nove velike javne zgrade, palače i parkovi. Zgrade su raspoređene u pravokutne blokove s ulicama koje se sijeku pod pravim kutom, a okružene su Zelenom potkovom – pojasom gradskih trgova u obliku uglatog slova U.  Donji grad današnji je centar Zagreba. Obrubljen je parkovima i proteže se ispod Gornjega grada do željezničkog kolodvora. U njemu je smještena većina zagrebačkih institucija i muzeja, a središte i glavni gradski trg je Trg bana Jelačića.