Kip bana Josipa Jelačića

KIP-BANAJ

Poznati spomenik banu Jelačiću rad je austrijskog kipara Antona Fernkorna. Postavljen je na glavni gradski trg 1866. i prikazuje bana s podignutom sabljom na konju. Ovaj prvi svjetovni spomenik u Zagrebu prvotno je bio okrenut na sjevernu stranu, prema Mađarskoj. Nakon 2. svjetskog rata bio je uklonjen te ponovno vraćen 1990. godine. Postavljen je ispred prolaza Harmica i okrenut je prema jugu.