Ogulin

KastelFrankopan

U samom središtu grada Ogulina nalazi se Frankopanski kaštel, nastao oko 1500. godine iznad kanjona rijeke Dobre – Đulina ponora. Osnivač grada bio je Bernardin Frankopan, jedan od najmoćnijih velikaša svojega vremena.

DjulinPonor