Senj

Tvrđava Nehaj, simbol grada Senja, sagrađena je 1558. godine kao obrana od Mlečana. Ima kockasti oblik i pet malih kula na kruništu. U zidinama se nalazi oko stotinu puškarnica i jedanaest velikih otvora. Tko su bili uskoci? Uskoci su pobunjenici i gusari koji su se borili protiv Turaka i Mlečana. Nehaj je bila njihova tvrđava. U Senju ćeš pronaći i sunčani sat, koji je leži na 45. paraleli.