Sveti Pavao i zmije

Sveti pavao i zmije

Još jedan brodolomac je, prema legendi, sklonište našao na Mljetu. Sveti Pavao, putujući iz Jeruzalema u Rim, spas od oluje potražio je na Mljetu. Ondje ga je ugrizla zmija, ali nije mu se ništa dogodilo. Mjesto gdje se, prema legendi, nasukao sv. Pavao mještani i danas zovu Crkva ili Crkvina. Postoji i hrid sv. Pavla, kao i zavjetna crkvica na istočnom dijelu otoka.