Ozalj

Stari grad Ozalj ima prekrasan pogled na Kupu. Postoji legenda da se ispod Starog grada nalazi mreža tajnih podzemnih prolaza kojima se u slučaju opasnosti moglo izaći iz grada. Prolazi su, navodno, bili tako veliki da je njima mogao proći konjanik na konju i izaći nekoliko kilometara dalje…  S mosta preko Kupe vidjet ćeš Munjaru, kamenu zgradu hidroelektrane. To je jedna od prvih hidroelektrana u Hrvatskoj, a izgleda kao dvorac. U blizini je i kupalište.