Dioklecijan

peristil

Rimski car Dioklecijan sagradio je u Splitu svoju palaču. Iz palače je narastao grad. Mnogo je ostalo od Rimljana, ali Splićani najviše vole Peristil i katedralu svetog Duje. Na Peristilu ćeš pronaći čak i sfingu! Možeš se spustiti u podrume Dioklecijanove palače ili se popeti na vrh zvonika katedrale svetog Dujma i vidjet ćeš palaču kao na dlanu.