Biljni svijet – NP Plitvička jezera

■  U Parku postoji više od 1000 različitih biljnih vrsta, od čega čak 50 vrsta orhideja. Jedna od njih je i gospina papučica, koja je posebno zaštićena. Na području nacionalnog parka žive i tri vrlo rijetke biljke mesožderke koje se hrane kukcima.

VIDI: Gospina papučica

■  Prašuma

Dok sve to istražuješ, pazi da ne zalutaš – mogao bi se izgubiti u prašumi! Da, tu postoji i prašuma! Čorkova uvala je šuma bukve i jele, površine gotovo 80 hektara (više od sto nogometnih igrališta). Tu šume rastu nesmetano, bez utjecaja čovjeka, a neka stabla imaju i više od tristo godina!