Donja jezera

Četiri donja jezera nalaze se u kanjonu: Milanovac, Gavanovac, Kaluđerovac i Novakovića Brod. Kaskade jezera spajaju se s potokom Plit­vica, prelijevaju se preko najvećeg vodopada i stvaraju izvor rijeke Korane. Rijeka Korana dalje teče kroz kanjon u kojem ima još slapova. Kanjon Korane također je pod strogom zaštitom.