Nacionalni park Risnjak

Risnjak

Nacionalni park Risnjak nalazi se u Gorskom kotaru. Obuhvaća planinu Risnjak, izvor rijeke Kupe i planinu Snježnik. Osnovan je 1953. godine i proteže se na površini od 64 km2. Risnjak pripada dinarskom sustavu, a povezuje Alpe i Dinaride. Od mora je udaljen (zračnom linijom) samo 15 km, stoga tu vladaju velike klimatske razlike. Zato se na malom prostoru mogu pronaći gotovo sve vrste šuma, vrletne stijene, provalije, polja, gorski vrhovi, krški oblici te mnoge biljne i životinjske vrste. Ispod bujne vegetacije kriju se brojne krške jame, ponikve i škrape. Park se prostire na visini od 300 do 1500 metara nad morem i zbog svoje visine prirodna je prepreka između mediteranske i kopnene Hrvatske.

Livada Lazac podno Risnjaka

Pogled na Risnjak sa Snjeznika

Biljni svijet                 Životinjski svijet