Apolon  

apolonApolon je jedan od naših najljepših danjih leptira, a obitava samo na planinskim livadama, obično na visinama od 500 do 2500 metara. Na krilima ima karakteristične mrlje u obliku crvenih prstena s bijelim središtem, okruženih crnom crtom. Svaki leptir ima drukčiji oblik prstena, poput različitih otisaka prstiju kod ljudi. U Hrvatskoj je Apolon strogo zaštićen i nalazi se na Crvenom popisu ugroženih danjih leptira u kategoriji „rizičan”.