Bjeloglavi sup

supBjeloglavi sup je ptica grabljivica, a pripada porodici strvinara. To znači da se hrani samo mrtvim životinjama. Ima malu bijelu glavu i velika krila. Na Cresu se nalazi ekološki centar koji se bavi zaštitom, ali i liječenjem supova. Ondje možeš naučiti više o tim velikim pticama.