Morske kornjače

kornjaca
U Jadranu žive tri vrste morskih kornjača: glavata želva, zelena želva i sedmopruga usminjača. Vrlo su rijetke i zbog toga strogo zaštićene.
Kornjače žive u moru, a jaja polažu na pješčanim žalovima.

Nacionalni park Brijuni

znas liZnaš li zašto kornjača ima oklop?
Kornjača ima debelu kožu prekrivenu ljuskama. Ljuske s vremenom postaju čvrste i tvrde, tvoreći oklop koji štiti mekane organe i tijelo. Kad joj zaprijeti opas­nost, kornjača u oklop uvuče glavu, noge i rep. Oklop raste zajedno s kornjačom.