NP Krka video edukativni sadržaj za najmlađe

Iz Nacionalnog parka Krka za najmlađe su priredili zanimljive, edukativne emisije “Gle, Krka!” koji će ih upoznati s prirodnim ljepotama tog parka. Stručni djelatnici Nacionalnog parka “Krka” u svakoj će emisiji predstaviti dio bogate prirodne i kulturnopovijesne baštine Parka. Prva emisija, u trajanju od jednog školskog sata, objedinjuje više nastavnih predmeta i cjelina pa će … Saznaj više