Ombla

Rijeka Ombla – najkraća rijeka u Republici Hrvatskoj

Crveno i modro jezero

Zanima li te priroda, svakako posjeti Crveno i Modro jezero blizu Imotskog. U Modrom jezeru se možeš okupati, a Crveno je najdublje kraško jezero u Europi. Crveno jezero Modro jezero

Cetina

Izvor cetine Želiš li vidjeti prekrasne kanjone i slapove, svrati do rijeke Cetine. To je najduža dalmatinska rijeka i najbogatija je vodom. Možeš krenuti čamcem iz Omiša – to je uzvodno. Cetina se u Omišu ulijeva u more! Cetina kod Omiša

Parkovi prirode

Park prirode je prostor u kojemu su ljudske aktivnosti i korištenje prirodnih dobara dopušteni, ali bez narušavanja sklada. Obuhvaća veće prirodno područje, a zaštićen je zbog posebnih ekoloških i edukativnih vrijednosti. Park prirode je blaža kategorija zaštite od nacionalnog parka. U Hrvatskoj ima jedanaest parkova prirode.   Planinski parkovi: Velebit, Biokovo, Medvednica, Papuk, Učka i … Saznaj više

Krupa

U Zrmanju se ulijeva Krupa, čija je dužina samo 11 km, ali u svojem kratkom toku ima čak 19 slapova. Sedrena barijera Deveterac duguje svoj naziv kaskadama, kojih ima devet. Tu se gnijezde vrtne strnadice, tetrijeb gluhan, mali ćuk, planinski ćuk i planinski djetlić.  

Poskok

Poskok je najotrovnija zmija u Europi. Mužjaci narastu oko 1 metar, a na Velebitu su pronađeni i veći primjerci! Poskoka ćeš prepoznati po krivudavoj pruzi na leđima, maloj trokutastoj glavi i roščiću na vrhu njuške. Hrani se miševima, gušterima i pticama. Ponekad u potrazi za pticama zaluta na drvo! Zato ugrizi po gornjem dijelu tijela … Saznaj više