Ombla

Rijeka Ombla – najkraća rijeka u Republici Hrvatskoj
Ombla

Cetina

Izvor cetine

Želiš li vidjeti prekrasne kanjone i slapove, svrati do rijeke Cetine. To je najduža dalmatinska rijeka i najbogatija je vodom. Možeš krenuti čamcem iz Omiša – to je uzvodno. Cetina se u Omišu ulijeva u more!

IzvorCetine

CetinaManastir

Cetina kod Omiša
Cetina kod Omiša

Krupa

Zrmanja

U Zrmanju se ulijeva Krupa, čija je dužina samo 11 km, ali u svojem kratkom toku ima čak 19 slapova. Sedrena barijera Deveterac duguje svoj naziv kaskadama, kojih ima devet. Tu se gnijezde vrtne strnadice, tetrijeb gluhan, mali ćuk, planinski ćuk i planinski djetlić.

Krupa

 

Krka  

Rijeka Krka je nacionalni park, a poznata je po slapovima. Krka ima sedam sedrenih slapova, a najpoznatiji su Roški slap i Skradinski buk. Znaš li da se voda u Skradinskom buku prelijeva preko 17 stepenica dužine 800 metara? Možeš uživati u ljepotama jezera, u vožnji čamcima, kupanju…

Slap Krčić
Slap Krčić

Zrmanja

ZrmanjaSlap

Zrmanja je jedna od najljepših hrvatskih rijeka. Izvire ispod planine Poštak u južnom dijelu Like. Njezino je korito usječeno u velebitski krš. U gornjem toku ima brojne slapove i snažne brzace. Posljednji od slapova, Jankovića buk, okružen je ostacima starih mlinova. Nakon Žegarskog polja prolazi kroz kanjon mjestimično visok i do tristo metara, a najveći slap Visoki buk visok je jedanaest metara. Kod Obrovca se ulijeva u Novigradsko more. Zrmanja je teško pristupačna i njezine ljepote zaista možeš upoznati jedino ako se zaputiš na rafting u kanuu (moraš imati najmanje trinaest godina) ili na fotosafari izletničkim brodom.

ZrmanjaVrelo

ZrmanjaRaft

Zrmanja Tok

Veliki tetrijeb