Ombla

Rijeka Ombla – najkraća rijeka u Republici Hrvatskoj

Cetina

Izvor cetine Želiš li vidjeti prekrasne kanjone i slapove, svrati do rijeke Cetine. To je najduža dalmatinska rijeka i najbogatija je vodom. Možeš krenuti čamcem iz Omiša – to je uzvodno. Cetina se u Omišu ulijeva u more! Cetina kod Omiša

Krupa

U Zrmanju se ulijeva Krupa, čija je dužina samo 11 km, ali u svojem kratkom toku ima čak 19 slapova. Sedrena barijera Deveterac duguje svoj naziv kaskadama, kojih ima devet. Tu se gnijezde vrtne strnadice, tetrijeb gluhan, mali ćuk, planinski ćuk i planinski djetlić.  

Krka  

Rijeka Krka je nacionalni park, a poznata je po slapovima. Krka ima sedam sedrenih slapova, a najpoznatiji su Roški slap i Skradinski buk. Znaš li da se voda u Skradinskom buku prelijeva preko 17 stepenica dužine 800 metara? Možeš uživati u ljepotama jezera, u vožnji čamcima, kupanju… Slap Krčić

Zrmanja

Zrmanja je jedna od najljepših hrvatskih rijeka. Izvire ispod planine Poštak u južnom dijelu Like. Njezino je korito usječeno u velebitski krš. U gornjem toku ima brojne slapove i snažne brzace. Posljednji od slapova, Jankovića buk, okružen je ostacima starih mlinova. Nakon Žegarskog polja prolazi kroz kanjon mjestimično visok i do tristo metara, a najveći … Saznaj više