Đakovo

Đakovo je poznato po katedrali, konjima i vezovima. Znaš li da je za katedralu utrošeno sedam milijuna opeka?
Što se sve može sagraditi s toliko opeka?