Nacionalni park Brijuni

Brijuni su nacionalnim parkom proglašeni 1983. godine. Smješteni su uz istarsku obalu, nedaleko od mjesta Fažana. Brijunsko otočje, jedini nacionalni park u Istri, obuhvaća 14 otoka. Najveći su Veliki i Mali Brijun, dok su ostali otočići manji. More je na tom mjestu plitko, tako da je dubina mora između Fažane i Brijuna oko 12 metara, a prolaz Tisnac između Velikog i Malog Brijuna dubok je samo dva i pol metra.  Tu ćeš pronaći mnogo zanimljivosti: tragove dinosaura, podmorsku poučnu stazu, ostatke antičke vile, maslinu staru oko 1600 godina, safari-park, etnopark, ptičji rezervat i još mnogo toga, a sve možeš obići turističkim vlakom.