Shop

Roberta Šimunić: UPOZNAJ HRVATSKU

UPOZNAJ HRVATSKU - IBook

E-knjigu možete odabrati za slijedeće platforme:

E-knjiga je napravljena u EPUB3 formatu, stoga preporučamo KOBO ili iBook reader.

IBook (za Apple operativne sisteme)

Kindle (za Android operativne sisteme)

Kindle mob (za Android mob operativne sisteme)

Kobo

tableti

 

 

 

 

 

 

 

Roberta Šimunić: Discover Croatia: A Children’s Guide

discovery croatia kids
E-book can be selected for the following platforms:

E-book is designed to EPUB3 format, therefore we recommend KOBO or iBook reader.

IBook (for Apple OS)

Kindle (for Android OS)

Kindle mob (for Android mob OS)

Kobo