Cetina

Izvor cetine Želiš li vidjeti prekrasne kanjone i slapove, svrati do rijeke Cetine. To je najduža dalmatinska rijeka i najbogatija je vodom. Možeš krenuti čamcem iz Omiša – to je uzvodno. Cetina se u Omišu ulijeva u more! Cetina kod Omiša

Krupa

U Zrmanju se ulijeva Krupa, čija je dužina samo 11 km, ali u svojem kratkom toku ima čak 19 slapova. Sedrena barijera Deveterac duguje svoj naziv kaskadama, kojih ima devet. Tu se gnijezde vrtne strnadice, tetrijeb gluhan, mali ćuk, planinski ćuk i planinski djetlić.  

Trsat

Cijelu Rijeku i okolicu možeš pogledati i s Trsatske gradine. To je stari grad s vidikovcem na tako dobrom mjestu da su ga kao promatračnicu koristili još od prapovijesti. U blizini je i svetište Majke Božje Trsatske, gdje je prema predaji potkraj 13. stoljeća boravila Sveta kućica.

Korzo

Najvažnija gradska ulica u Rijeci  je Korzo. Ako nisi bio na Korzu, nisi bio ni u Rijeci. Stoga kreni Korzom, prođi kroz Gradski toranj i prošeći do katedrale svetog Vida. U blizini možeš vidjeti i “kosi toranj”. Ne vjeruješ? Zvonik crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije zaista se nakrivio i svi ga zovu “kosi toranj”!