Nacionalni park Krka

Nacionalni park Krka nalazi se u srednjoj Dalmaciji u blizini grada Šibenika. Obuhvaća površinu od 109 km2 uz tok rijeke Krke, nizvodno od Knina do Skradina. Ovo područje proglašeno je nacionalnim parkom 1985. godine. Probijajući se prema moru, rijeka oblikuje brojna jezera i slapove. Izvire u podnožju planine Dinare, pokraj grada Knina, a utječe u more pokraj Šibenika. Rijeka teče kroz kanjon dug 75 km i ima sedam sedrenih slapova. Najpoznatiji slapovi su Roški slap i Skradinski buk. Ali tu su još i Bilušića buk, Manojlovački slap, Brljan, Rošnjak i Miljacka slap. Na slapovima su sačuvane brojne stare mlinice u kojima se nekad mljelo žito. I tu se slapovi prelijevaju preko sedrenih barijera. Sjećaš li se što je sedra i kako se stvara?