Minčeta

Tvrđava Minčeta jedna je od tri utvrde u sastavu gradskih zidina. Branila je grad sa sjevera i simbol je obrane Dubrovnika.

Dubrovnik

Ime Dubrovnik potječe od naziva Dubrava, što znači šuma hrasta (duba). Od srednjeg vijeka Dubrovnik je bio samostalan grad-država. Imali su svoju vlast, kneza kojeg su sami birali, svoje zakone i zvali su se Dubrovačka Republika. Dubrovčani su bili vješti pomorci i dobri trgovci. Plovili su do svih poznatih luka onog vremena. Dubrovačku Republiku ukinuo … Saznaj više