Nacionalni park Krka

Nacionalni park Krka nalazi se u srednjoj Dalmaciji u blizini grada Šibenika. Obuhvaća površinu od 109 km2 uz tok rijeke Krke, nizvodno od Knina do Skradina. Ovo područje proglašeno je nacionalnim parkom 1985. godine. Probijajući se prema moru, rijeka oblikuje brojna jezera i slapove. Izvire u podnožju planine Dinare, pokraj grada Knina, a utječe u … Saznaj više