Pelješac

Pogled sa najvišeg vrha Pelješca – Sv. Ilija Nakovana Staro napušteno selo zaštićeno zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara Lovište Lovište je nastalo 1884 od doseljenika iz mjesta Nakovana (Nakovanj) i doseljenika sa otoka Hvara (Bogomolja, Gdinj, Selca). Mještani se tradicionalno bave uzgojem maslina i ribarstvom. Orebić