Nacionalni park Mljet

Mljet

Mljet je najjužniji hrvatski nacionalni park. Obuh­vaća sjeverozapadni dio otoka s okolnim morem, a nacionalnim parkom proglašen je 1960. godine, kao prvi park u kojem je zaštićeno i more. Istočni dio otoka zaštićen je kao rezervat prirodnih rijetkosti. Mljet je jedan od najpošumljenijih jadranskih otoka i zato ga često zovu Zelenim otokom. Slabo je naseljen i udaljen pa su životinjski i biljni svijet dobro očuvani. Mljet je otok razvedenih obala, klifova, hridina, špilja, prirodnih luka i brojnih otočića. Najviši vrh je Veliki grad, visok 514 metara. Između uzvisina kriju se brojna polja, koja su pružala dobar zaklon od neprijatelja, a tu se stoljećima uzgajaju masline i vinova loza. Na otoku nema potoka ni rijeka, ali postoji nekoliko izvora pitke vode. Uz brojne uvale i otočiće, najpoznatiji je po dva slana jezera: Malom i Velikom jezeru – morem preplavljenim krškim udolinama. Jezera su bogata ribama, rakovima i drugim morskim organizmima.

Veliko jezero                       Malo jezero

Otočić Svete Marije            Meduza Aurelia