Veliki tetrijeb

Veliki tetrijeb

Simbol parka je veliki tetrijeb kojega u tim krajevima zovu „pivac” pa su čak i neki vrhovi dobili ime po njemu. Pravo ime mu je veliki tetrijeb ili tetrijeb gluhan. Rijetka je i plašljiva ptica, a živi u planinskim žumama.

Znaš li da tetrijeb gluhan zaista ogluši? Mužjak tetrijeb u vrijeme parenja pjeva da bi privukao ženku. Na kraju pjevanja više ne čuje (gluh – gluhan) i ne vidi, pa ga lovci lako love. Danas je zaštićen.